REGULAMIN   KONKURSU   PLASTYCZNEGO

 

                                         „ ZŁOTA   POLSKA   JESIEŃ”

 

Organizator : opiekun grupy wiekowej kl. I – III SP 25 w Zabrzu

                      mgr Wanda Głowik

 

1.     TEMAT : „ Złota polska jesień „ .

2.     CELE :

·     Dostrzeganie piękna świata roślinnego, harmonii kolorów, gamy odcieni barw zmieniających się w zależności od pory roku.

·     Stosowanie różnych technik malarskich.

·     Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.

·     Przedstawianie piękna jesiennego pejzażu „ językiem „ kolorów i kresek.

·     Rozwijanie twórczej wyobrażni.

·     Radość z rysowania i malowania.

3.     UCZESTNICY : dzieci w wieku 7 – 10 lat.

4.     WARUNKI KONKURSU :

·      Format prac A 4.

·     Technika dowolna.

·     Ilość prac ( po trzy prace z każdej klasy ).

·     Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie ( imię i nazwisko autora, klasa, nazwisko nauczyciela – opiekuna ).

5.     TERMIN SKŁADANIA PRAC : Prace wykonane zgodnie z wymogami należy przekazać do dn. 28. 10. 2005 r. opiekunowi grupy wiekowej

kl. I – III ( sala 119 ).

6.     OCENA PRAC : Prace zostaną ocenione przez komisję, w skład której wejdą : nauczyciel edukacji zintegrowanej, nauczyciel plastyki, opiekun grupy wiekowej kl. I – III.

7.     OGŁOSZENIE WYNIKÓW : Na apelu grupy wiekowej zostaną powiadomieni o wynikach konkursu nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi uczestnicy konkursu.

8.     UWAGI : Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane! Zostaną zaprezentowane na wystawie w SP 25.